Cenník

Cenník internetového pripojenia

platný od 24.04.2013, všetky ceny uvedené vrátane DPH

Názov pripojenia Rýchlosť surfovania Priemerná rýchlosť Rýchlosť odsunutia dát (upload) Mesačný poplatok Akcia   2019: Zriadenie bez viazanosti Cena za zriadenie s 24 mesačnou viazanosťou  
IN 1 4 Mbit/s 1 Mbit/s 256 Kbit/s 7 EUR 50 EUR 50 EUR  
IN 2 8 Mbit/s 2 Mbit/s 512 Kbit/s 10 EUR 50 EUR 50 EUR  
IN 3 12 Mbit/s 3 Mbit/s 1 Mbit/s 14 EUR 0 0  
IN 4 14 Mbit/s 4 Mbit/s 1 Mbit/s 18 EUR 0 0  
IN 5 16 Mbit/s 5 Mbit/s 2 Mbit/s 20 EUR 0 0  
IN 6 18 Mbit/s 6 Mbit/s 2 Mbit/s 25 EUR 0 0  

Turbo pripojenia (prístupné v Štúrove v Obide a v Náne)

Názov pripojenia Rýchlosť surfovania Priemerná rýchlosť Rýchlosť odsunutia dát (upload) Mesačný poplatok Cena za zriadenie bez viazanosti
T0 10 Mbit/s 5 Mbit/s 1 Mbit/s 10 EUR 60 EUR
T1 20 Mbit/s 8 Mbit/s 2 Mbit/s 15 EUR 50 EUR
T2 25 Mbit/s 10 Mbit/s 3 Mbit/s 20 EUR 40 EUR
T3 30 Mbit/s 13 Mbit/s 4 Mbit/s 25 EUR 30 EUR
T4 35 Mbit/s 16 Mbit/s 5 Mbit/s 30 EUR 20 EUR

Iné poplatky:

znovuinštalácia/znovuzapojenie zariadenia
(napr.po odpojení pre neplatenie)
10,00 EUR
premiestnenie zariadenia 10,00 EUR
upomienka 3 EUR
WIFI router 20 EUR
inštalácia WIFI routra (ak to neurobí zákazník sám) 10 EUR
zmena na menší balík (na IN1 alebo IN2) 40 EUR (poplatok sa zníži o 5 EUR za každý celý mesiac trvania zmluvy)
príklad: ak máte zmluvu IN3 už 6 mesiacov a chcete zmeniť na IN2, poplatok sa vypočíta: 40-6x5 = 10 EUR, po viac ako 8 mesiacoch je poplatok nulový.
zmena na väčší balík, alebo na väčší ako IN2 bez poplatku
poplatok za výjazd 0,30 EUR/km
(v týchto prípadoch: neoprávnená reklamácia, chyba v počítači užívateľa alebo chyba spôsobená užívateľom)